Podnikateľská kultúra

1. Zodpovednosť voči zamestnancom
Využite naplno individuálny potenciál každého zamestnanca
Najímajte a propagujte tých správnych ľudí
Podporovať a podporovať rozvoj individuálnych odborných schopností
Poskytujte priebežnú konštruktívnu spätnú väzbu
Podporujte zamestnancov v inováciách a zmenách

2. Zodpovednosť voči tímu
Vytvorte pozitívne pracovné prostredie
Podporujte tímovú prácu
Identifikujte a odmeňte vynikajúci výkon
Ponuka konkurenčných kompenzácií a balíkov výhod
Podporovať nepretržitú obojsmernú komunikáciu

3. Zodpovednosti voči zákazníkom
Nech sa zákazník cíti spokojný
Pochopte víziu a stratégiu zákazníka
Neustále zlepšovať naše produkty, služby a hodnoty
Predvídajte a uspokojujte potreby zákazníkov
Vytvorte efektívne aliancie zákazníkov a dodávateľov

4. Zodpovednosť voči podniku
Rozvíjať naše podnikanie
Zlepšiť dlhodobú ziskovosť
Rozšírte rozsah nášho podnikania a zákazníkov
Neustále investujte do nových produktov, služieb a podpory

5. Zodpovednosť voči spoločnosti
Akt dodržiavania etickej praxe
Konať čestne a čestne
Oceňujte vzájomnú dôveru a rešpekt
Podporovať rozmanitosť a kultúrne ocenenie pracovnej sily
Potreba ochrany a starostlivosti o komunitu a jej okolie

500353205